مهم ترین اخبار

  • Hosseini

    روایتی از “نفوذ آمریکایی” در اقتصاد ایران

    شمس‌الدین حسینی با تبیین ابعاد اقتصادی "پروژه نفوذ" گفت: آمریکایی‌ها از فرصت خصوصی‌سازی در برخی از کشورها استفاده کرده و در مراکز حساس و استراتژیک صنعتی و اقتصادی آنها نفوذ کردند؛ در شرایط فعلی باید…