اسلایدر اصلی

  • image
    دکتر احمدی نژاد در سخنانی به مناسبت ولادت پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) گفت:

    مدیریت جهانی تحت سیطره امیال شیطانی است

    دکتر احمدی نژاد در سخنانی که به مناسبت ولادت پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) در جمع هزاران تن از مردم کرد در شهر بانه ایراد کرد گفت:رهبری جوامع بشری و جامعه جهانی در دست کسانی…