اسلایدر اصلی

  • ۱۲۵۵۵۴

    بیستم فروردین چگونه روز ملی فن آوری هسته ای شد

    بیستم فروردین ماه سال ۱۳۸۵؛ جمهوری اسلامی ایران از طریق افتتاح پروژه راه اندازی دومین مجموعه جدید سانتریفیوژهای تأسیسات هسته ای نطنز و ورود به مرحله صنعتی غنی سازی اورانیوم، به بزرگ ترین دستاورد تاریخ…