سخنرانی ها

  • دکتر احمدی نژاد در جیرفت

      دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور سابق در حالی وارد شهر جیرفت شد که هزاران تن از مردم این شهر و مناطق دور و نزدیک اطراف آن از ساعت ها قبل از شروع مراسم یادواره…

  • دکتر احمدی نژاد وارد کرمان شد

      دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور سابق به منظور ایراد سخنرانی در اجتماع مردم جیرفت ، صبح روز یکشنبه دوازدهم اردیبهشت ماه در راس هیاتی از اعضای دولت سابق وارد کرمان شد.. در فرودگاه کرمان…

Page 2 of 212