کد خبر: 50775

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ - ۸:۲۱

دکتر احمدی نژاد در یادداشتی تاکید کرد:

نجات حاکمیت ملی و مردمی از حلقه بسته مدیریتی، اولویت اول هر ایرانی مصلح و دلسوز است

دکتر احمدی نژاد در یادداشتی به تبیین ریشه های شکل گیری حلقه بسته مدیریتی در کشور پرداخت و تاکید کرد که بر هم زدن و در هم شکستن این حلقه بسته و نجات حاکمیت ملی و مردمی از آثار وخیم آن ، در اولویت اول وظایف اجتماعی هر ایرانی مصلح و دلسوزی قرار دارد.

متن یادداشت دکتر احمدی نژاد به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حلقه بسته مدیریتی در پرده پایانی
حلقه های بسته مدیریتی و حکومتی در جوامع مختلف ، ثمره طبع انحصار طلب انسانهای دورمانده از ارزشهای فطری و الهی است که در گذر زمان شکل می‌گیرد.
این حلقه ها گرچه متشکل از قطعات مجزا و حتی به ظاهر رقیب هستند اما در عمل یک طبقه ممتاز را تشکیل می‌دهند که با تسلط بر مراکز قدرت و ثروت از امتیازات ویژه و حقوق برتر نسبت به دیگر مردمان بهره می‌برند.
با استمرار این وضعیت ، آنان بهره‌برداری فوق قانونی، زندگی برتر و بهره‌مندی از منافع و منابع عمومی را حق خود می‌پندارند. راه را بر غیروابستگان به خود و عناصر مردمی و مستقل می‌بندند و از قدرت حکومت، برای حذف آنان استفاده می کنند.
در چنین شرایطی انتظار برخورداری از آزادی و برپایی عدالت و تامین حقوق اساسی مردم و رفع فقر و فساد و تبعیض انتظاری غیرواقعی است.
بر هم زدن و در هم شکستن این حلقه بسته و نجات حاکمیت ملی و مردمی از آثار وخیم آن، در اولویت اول وظایف اجتماعی هر ایرانی مصلح و دلسوزی قرار دارد.
امروز متاسفانه حلقه بسته مدیریتی کشور، گرچه به ظاهر از دو جناح رقیب و مخالف تشکیل شده است لیکن در عمل هر دوی آنها در حفظ وضع موجود و صیانت از نظمی که فرصت نامحدود و استثنایی برای بهره‌گیری از قدرت و ثروت ، در اختیار آنان قرار داده است، کاملاً متحدند.
آنان با هر حرکت، مطالبه و فریادی که این شرایط را به نفع توده های مردم و ارزش‌ها و آرمانهای انقلابی و الهی آنان تغییر دهد به طور هماهنگ و به شدت مخالفت می‌کنند.
در سال 1384 و در اعتراض به هجمه‌های ناجوانمردانه تبلیغاتی و تخریبی جناح‌ها ، از وجود آن حلقه بسته و با عنوان محدوده ممنوعه یاد کردم.
بیش از 12 سال است که به جرم ورود به محدوده ممنوعه و مقابله با آن حلقه بسته ، تحت سنگین‌ترین فشارها هستیم و بالاتر اینکه ، از ملت ایران به جرم انتخابی خارج از چارچوب تعیین شده طبقه ممتاز، انتقام می‌کشند. با هر طرحی که به نفع مردم و در جهت حل مشکلات بوده است مخالفت کرده و فشارهای سنگینی ، بر توده‌های مردم وارد آورده و می آورند. در واقع بیش از 12 سال مبارزه همه جانبه و تمام عیار ، به صورت آشکار و غیر آشکار جریان داشته و دارد.
تعجب آور نیست که نظام سلطه و استعمارگر جهانی نیز در این مبارزه، آشکارا در کنار طبقه قدرتمند متشکل از جناح‌های سنتی سیاسی ایستاده است.
البته به لطف هوشیاری مردم و عنایات الهی، دوران تاریخی این حلقه به پایان رسیده است و کارگزاران آن، در پرده آخر این نمایش قرار دارند.
به زودی و با دست قدرتمند ملت که دست خداست، این حلقه‌ بسته در هم خواهد شکست و ملت بزرگ ایران ، متحد و همدل در مسیر پیشرفت ، رفاه ، توسعه آزادی و عدالت ، با سرعت بیشتر حرکت خواهد کرد.

خادم ملت ایران
محمود احمدی نژاد
1396/12/16