- پایگاه اطلاع رسانی دفتر رییس دولت های نهم و دهم - https://mehremardom.ir -

گزارش تصويري از مراسم سخنراني دكتر احمدي نژاد در مسعوديه