- پایگاه اطلاع رسانی دفتر رییس دولت های نهم و دهم - https://mehremardom.ir -

گزارش تصویری سخنرانی دکتر احمدی نژاد در ملارد

photo_2016-07-15_13-36-06

photo_2016-07-15_13-30-09

photo_2016-07-15_13-30-58

photo_2016-07-15_13-30-16

photo_2016-07-15_13-30-26

photo_2016-07-15_13-30-47

photo_2016-07-15_13-30-54