- پایگاه اطلاع رسانی دفتر رییس دولت های نهم و دهم - https://mehremardom.ir -

دکتر احمدی نژاد وارد استانبول شد

در مراسم استقبال افرادی دیده می شدند که با بلند کردن تصاویر دکتر احمدی نژاد، نسبت به وی ابراز احساسات می کردند.

مسافران حاضر در فرودگاه استانبول که از دیدن دکتر احمدی نژاد به وجد آمده بودند ، با نزدیک شدن به هیات ایرانی ، علائق خود را به رئیس جمهور سابق ایران ابراز کردند و با وی عکس یادگاری گرفتند.

بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده ، قرار است امروز دکتر احمدی نژاد در پاسخ به دعوت عبدالله گل رئیس جمهور سابق ترکیه ، با وی در کاخ تراپیا دیدار و گفت و گو کند.

دکتر احمدی نژاد و هیات همراه وی برای شرکت در مراسم بزرگداشت مرحوم نجم الدین اربکان عازم شهر بورسا خواهند شد.

این مراسم از ساعت ۱۹:۳۰ جمعه ۲۷ فوریه (۸ اسفند) در مرکز فرهنگی مرینوس شهر بورسا برگزار می شود و دکتر احمدی نژاد در آن سخنرانی می کند.

سفر غیررسمی دکتر احمدی نژاد به ترکیه به دعوت فاتح اربکان فرزند مرحوم اربکان و رئیس بنیادی به همین نام انجام شده است.

در این سفر هیاتی مرکب از آقایان الهام ، ثمره هاشمی ، میرتاج الدینی ، تمدن ، حجت اسلام بهرامی و امیدی ، دکتر احمدی نژاد را همراهی می کنند.