- پایگاه اطلاع رسانی دفتر رییس دولت های نهم و دهم - https://mehremardom.ir -

استقبال پرشور مردم از دکتر احمدی نژاد در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن

خبرنگار مهرمردم از خیابان آزادی گزارش داد که به محض ورود دکتر احمدی نژاد به صف راهپیمایان، انبوه جمعیت او را در میان خود گرفتند و با سر دادن شعارهایی، خواستار بازگشت مجدد وی به صحنه مدیریت عالی کشور شدند.

ازدحام جمعیت برای ابراز احساسات نسبت به دکتر احمدی نژاد به حدی شدید بود که وی و همراهانش تنها موفق به طی مسافت کوتاهی از مسیر راهپیمایی شدند.

مردم با دیدن رئیس جمهور سابق از یکدیگر درباره پیراهن مشکی وی سووال می کردند.

والده ماجده دکتر احمدی نژاد، بانوی پرهیزگار خانم سیده فاطمه بگم قادری، صبح امروز در حالی که در منزل ایشان به سر می برد، پس از اقامه نماز، سرگرم تلاوت آیات قران کریم شد و در حالی که رو به قبله نشسته بود، دعوت حق را لببیک گفت و به دیار باقی شتافت.

دکتر احمدی نژاد در حالی که لباس عزای فقدان مادر مکرمه اش را به تن داشت، برای ادای وظیفه ملی و انقلابی خود راهی خیابان آزادی شد که با استقبال پرشور مردم مواجه شد.