- پایگاه اطلاع رسانی دفتر رییس دولت های نهم و دهم - https://mehremardom.ir -

دستور دکتر احمدی نژاد در خصوص بررسی روابط با کشورهای اهانت کننده به پیامبر

متن کامل دستور دکتر احمدی نژاد به وزیر بازرگانی به این شرح است:

جناب آقای میرکاظمی

وزیر محترم بازرگانی

سلام علیکم؛ با توجه به گستاخی و جسارت برخی رسانه‌های غربی به ساحت پیامبر رحمت و عدالت که نهایت عجز آنها و کینه صهیونیست‌های حاکم بر این کشورها نسبت به اسلام و مسلمین است و همچنین عدم برخورد جدی دستگاه‌های مسوول در آن کشورها، ضروری است با تشکیل شورایی متشکل از مشاور ارشد رییس جمهوری، معاونین اروپا، آمریکا و مدیران اقتصادی وزارت امور خارجه و معاونین وزارت صنایع و وزارت نفت نسبت به بازنگری و لغو قراردادهای اقتصادی با کشور آغازکننده این اقدام نفرت انگیز و حامیان و ادامه‌دهندگان آن، اقدام و نتایج را به طور مستمر به اینجانب گزارش نمایید. دشمنان بدانند که نور اسلام را خداوند حامی و پشتیبان است.

محمود احمدی نژاد

رییس جمهوری اسلامی ایران