کد خبر: 563

تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ - ۱۶:۰۸

بالاترین حجم واردات خارجی به ثبت رسید

در شش ماه اول سال جاری ، بالاترین حجم واردات خارجی به ثبت رسید و بیشترین درصد افزایش واردات نیز به انواع کود اختصاص یافته است.

براساس آمار رسمی منتشره، واردات کودهای کشاورزی در شش ماهه اول سال جاری به ۳۸۰ هزار تن رسید که این رقم نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، ۴۳۳ درصد افزایش را نشان می دهد.

کودهای وارداتی به کشور طی نیمه نخست سال ۹۳، بیش از ۲۵۰ میلیون دلار ارزش داشته و این در حالی است که در نیمه اول سال ۹۲، برای خرید کود کشاورزی از خارج فقط ۵۲ میلیون دلار اختصاص یافته بود.

پس از کود، ماشین آلات و ادوات کشاورزی در شش ماه اول سال جاری بیشترین درصد وزنی و ارزشی را در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل داشته است. این کالای وارداتی از ۱۸ میلیون و ششصدهزار دلار در نیمه اول سال ۹۲، سه برابر افزایش یافت و به بیش از ۵۴ میلیون دلار در شش ماه اول سال ۹۳ رسید.

این در حالی است که در گروه کالاهای اساسی، میزان واردات ۱۳ قلم کالای مهم، ۵۰ درصد از نظر وزنی افزایش داشته است. این کالاها جمعا از شش میلیون و ۶۸۲ هزارتن در نیمه اول سال ۹۲ به قریب ده میلیون تن در مدت مشابه سال جاری افزایش یافته است.

چشمگیرترین کالای اساسی وارداتی، گندم بوده است که با ۱۶۵ درصد افزایش در وزن، از یک میلیون و چهارصد هزارتن در فاصله زمانی فروردین تا شهریور ۹۲، به بیش از سه میلیون و هفتصد هزارتن در شش ماهه اول سال جاری رسید و برای آن یک میلیارد وسیصد میلیون دلار نیز هزینه شده است.

پس از گندم، میزان جو و ذرت وارداتی نیز از نظر وزنی به ترتیب، ۹۴ و ۹۱ درصد افزایش داشتند و در پی آن، گوشت قرمز وارداتی نیز به لحاظ وزنی ۸۰ درصد و از نظر ارزشی ۸۶ درصد افزایش یافته است.

در همین رابطه یک کارشناس کشاورزی اظهار عقیده کرد که با وجود افزایش قابل توجه در حجم واردات کالا از خارج به داخل کشور، اغلب رسانه های ارتباط جمعی که واردات کالا در دولت قبل را آماج انتقادهای همه جانبه خویش قرار می دادند، اینک به صورتی معنی دار، سکوت اختیار کرده و هیچ مطلبی در نقد رویکرد وارداتی دولت یازدهم به نگارش درنمی آورند.