کد خبر: 264

تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۰/۰۵ - ۱۶:۴۳

مطالب غیرمعتبر منسوب به دکتر احمدی نژاد تکذیب شد

برخی مطالب نسبت داده شده به دکتر احمدی نژاد در روزهای اخیر ، خلاف واقع است و ایشان هیچگونه ملاقات یا اظهارنظر سیاسی نداشته اند.

نظر به اینکه طی روزهای اخیر برخی سایت های خبری ، اقدام به انتشار مطالب سیاسی منسوب به دکتر احمدی نژاد رئیس دولتهای نهم و دهم کرده اند، بار دیگر تاکید می شود که اینگونه مطالب، فارغ از محتوای آنها ، اساسا خلاف واقع است و ایشان هیچگونه ملاقات یا اظهارنظر سیاسی نداشته اند.

مطالب مربوط به رئیس جمهور سابق ، زمانی قابل استناد خواهد بود که صرفا در پایگاه اطلاع رسانی مهر مردم به عنوان تنها مرجع رسمی دفتر رئیس دولتهای نهم و دهم منتشر شود .

از رسانه های ارتباط جمعی درخواست می شود در نشر اخبار و مطالب مربوط به دکتر احمدی نژاد دقت لازم را مبذول کنند و از بازنشر مطالب غیرمعتبر که موجب خدشه به اعتماد عمومی می شود، اجتناب نمایند.

مزید اطلاع مردم شریف ایران تصریح می کند که دکتر احمدی نژاد ، به جز پایگاه اطلاع رسانی مهر مردم فاقد هرگونه نشریه مکتوب یا مجازی رسمی یا غیررسمی می باشد.