اسلایدر اصلی

  • ad
    دکتر احمدی نژاد در یک بیانیه تحلیلی از شرایط کشور نوشت:

    به آینده ایران و آرمانهای انقلاب و ملت بزرگ می اندیشم

    در پی خروج آمریکا از توافق برجام و تصمیم دولت به انجام مذاکرات جدید با برخی دولت های اروپایی ، دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور سابق در بیانیه مهمی خطاب به ملت ایران ، به…