کد خبر: 50912

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ - ۷:۱۴

حمید بقایی به خانواده اش اطلاع داد:

حاضر به بستری شدن در هیچ بیمارستان تحت نظارت دستگاه قضایی نیستم

آقای حمید بقایی در شصت و سومین روز از اعتصاب غذای خود اعلام کرد که از این پس حاضر به بستری شدن در هیچ بیمارستان تحت نظارت قوه قضاییه نخواهد شد.

آقای حمید بقایی روز یکشنبه گذشته و قریب یکماه پس از بستری شدن در بیمارستان بقیه الله و در پی اعتراض به رفتار مامورانی که از وی مراقبت می کردند ، به زندان اوین منتقل شد.
وی پس از انتقال به زندان ، از نوشیدن آب هم خودداری کرده است.
وزن وی که به هنگام ورود به زندان 57 کیلوگرم بود ، در حال حاضر به 41 کیلوگرم کاهش یافته است.
آقای بقایی که بر اثر وخامت حالش با استفاده از زور به بهداری زندان اوین انتقال یافته ، اجازه نداده است فشار خون و قند خون وی را اندازه گیری کنند.
بابی ساندز مبارز ایرلندی که در زندان های انگلیس دست به اعتصاب غذا زده بود، پس از 66 روز جان به جان آفرین تسلیم کرد.