- پایگاه اطلاع رسانی دفتر رییس دولت های نهم و دهم - http://mehremardom.ir -

آقای بقایی از بیمارستان به زندان اوین منتقل شد

او در حالی به زندان انتقال یافته است که مقامات قضایی و دیوان عالی کشور با وجود مشاهده شرایط جسمی بسیار خطرناک آقای بقایی، هنوز با رسیدگی خارج از نوبت به درخواست وی برای اعاده دادرسی موافقت نکرده اند.
آقای بقایی امروز در بیمارستان بقیه الله و به هنگام ملاقات با خانواده اش، به عوامل قضایی که اصرار بر حضور غیر متعارف در این ملاقات داشتند، اعتراض کرد و با در آوردن لباس بیمارستان ، خواستار بازگشت به زندان شد.
وی پیشتر از رفتار اهانت آمیز برخی از عوامل قضایی در محیط بیمارستان شکایت کرده است.