کد خبر: 3392

تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۱/۲۰ - ۷:۵۷

تولید ایزوتوپ‌های پایدار در مجتمع آب سنگین اراک

در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۰؛ مجتمع آب سنگین اراک با بهره‌گیری از متخصصین و محققین دانشگاهی ایزوتوپ‌های پایدار پرمصرف کشور را با موفقیت تولید نمود و به عنوان اولین گام به تولید حلال‌های دوتره (NMR Grade) پرداخت.

این پروژه با هدف رفع نیاز آزمایشگاه‌های صنعتی و دانشگاهی کشور و جلوگیری از خروج ارز از کشور و همچنین کاهش وابستگی به اجرا درآمده است.

مجتمع آب سنگین اراک تاکنون عرضه پنج ترکیب دوتره برای مصارف عمومی و دو ترکیب دوتره به صورت آزمایشگاهی را با موفقیت پشت سر گذاشته است. این مجتمع در نظر دارد تا پایان سال ۱۳۹۰ حداقل پنج ترکیب ایزوتوپی دیگر تولید نماید. ترکیبات ایزوتوپی کاربردهای فراوانی در دستگاه‌های سنجش مانند NMR، شناسایی واکنش‌های شیمیایی، تحقیقات زیست محیطی، تحقیقات پزشکی، داروسازی و… دارد.

حلال‌های دوتره که در سال ۸۹ در مجتمع آب سنگین اراک سنتز و تولید شده است شامل: سنتز کلروفوم دوتره، سنتز استونیتریل دوتره، سنتز استن دوتره، سدیم دوتریوم اکساید و دوتریوم کلراید می‌باشد. همچنین دو حلال سنتز دی‌متیل سولفوکساید و سنتز متانول دوتره به صورت آزمایشگاهی در سال ۸۹ سنتز و تولید شده است.