کد خبر: 3389

تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۱/۱۹ - ۱۸:۲۵

تولید ژنراتور رادیودارویی گالیوم-۶۸ / ژرمانیوم – ۶۸ برای اولین بار در آسیا

در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۰؛ برای اولین بار در قاره آسیا ژنراتور رادیودارویی گالیوم – ۶۸ – ژرمانیوم – ۶۸ (Ga۶۸/ Ge۶۸) در پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای سازمان انرژی اتمی ایران به تولید رسید.

این سیستم رادیودارویی که در چارچوب طرح کلان ملی رادیوداروهای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به تولید انبوه رسیده است، جایگاه ویژه‌ای در تشخیص بیماری‌ها به ویژه سرطان‌های سیستم نورواندوکرین دارد. گالیوم ۶۸ یکی از رادیونوکلئیدهای مهم و کاربردی در حوزه پزشکی هسته‌ای جهت استفاده در تصویربرداری به روش PET می‌باشد.

محصول این ژنراتور رادیونوکلئید ژرمانیوم ۶۸ با نیمه عمر ۶۸.۳ دقیقه می‌باشد که به دلیل عمر نسبتاً کوتاه این رادیو نوکلئید بهترین شیوه دستیابی به آن از طریق ژنراتور گالیوم – ۶۸ / ژرمانیوم – ۶۸ می‌باشد.

در حال حاضر مراحل بمباران، خالص‌سازی شیمیایی، کنترل کیفی‌های مرتبط و تولید اولین نمونه از این ژنراتور جهت دوشیدن گالیوم – ۶۸ به منظور استفاده مستقیم و یا نشاندار کردن ترکیبات دیگر تشخیصی با موفقیت انجام شده است و نمونه‌های بیشتر آماده تولید و ارسال به مراکز مجهز به سیستم‌های PET می‌باشد.

تاکنون حداقل چهار رادیوداروی حاوی گالیوم – ۶۸ به تصویب انجمن پزشکی هسته‌ای اروپا رسیده است و اینک در ۲۸ کشور اروپایی به طور روزمره این رادیو داروها در تشخیص بیماری‌های سرطانی و برخی عفونت‌ها به کار می‌روند و سالانه این رادیو دارو به ۷۰ هزار بیمار تزریق می‌گردد.